وزیر نفت با صدور ابلاغیه تأکید کرد: لزوم تسریع در واکسیناسیون کارکنان صنعت نفت