پیام مدیر محترم مدیریت اکتشاف به مناسبت هفته دفاع مقدس