گزارش تصویری از مراسم تودیع و معارفه معاونت علوم زمین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران