تفاهم نامه دو جانبه همکاری پژوهشی، فنی و علمی

آغاز حفر چاه های اکتشافی در محدوده خلیج فارس/شمار دکل های حفاری اکتشافی افزایش می یابد
مهر 2, 1395
فروش میعانات گازی ذخیره شده ایران چند ماه آینده به پایان می رسد
مهر 2, 1395
به گزارش روابط عمومی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، در تاریخ 17 شهریور 1395 یک تفاهم نامه دو جانبه همکاری پژوهشی، فنی و علمی بین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و انجمن ژئوفیزیک ایران به امضاء رسید. این تفاهم نامه توسط آقای سید صالح هندی به نمایندگی از مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و آقای دکتر عبدالرحیم جواهریان به نمایندگی از انجمن ژئوفیزیک ایران امضاء شد.
در این تفاهم نامه طرفین بر همکاری مشترک در زمینه های تحقیقاتی و پیشبرد پروژه های نفتی تاکید نموده و همچنین برگزاری کنفرانس های تخصصی ژئوفیزیکی، برگزاری دوره های آموزشی و کار آموزی و تهیه و اجرای طرحهای پژوهشی صنعتی و دانشجویی و تهیه نرم افزارهای مورد نیاز صنعت نفت و گسترش روابط بین المللی و دعوت از متخصصین صنعت نفت و ژئوفیزیک، از دیگر زمینه های مورد تاکید این تفاهم نامه می باشد.
این تفاهم نامه مشتمل بر 5 ماده و 12 بند بوده و مدت اجرای آن 2 سال از زمان امضاء این تفاهم نامه می باشد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، در تاریخ 17 شهریور 1395 یک تفاهم نامه دو جانبه همکاری پژوهشی، فنی و علمی بین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و انجمن ژئوفیزیک ایران به امضاء رسید.
این تفاهم نامه توسط آقای سید صالح هندی به نمایندگی از مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و آقای دکتر عبدالرحیم جواهریان به نمایندگی از انجمن ژئوفیزیک ایران امضاء شد.
در این تفاهم نامه طرفین بر همکاری مشترک در زمینه های تحقیقاتی و پیشبرد پروژه های نفتی تاکید نموده و همچنین برگزاری کنفرانس های تخصصی ژئوفیزیکی، برگزاری دوره های آموزشی و کار آموزی و تهیه و اجرای طرحهای پژوهشی صنعتی و دانشجویی و تهیه نرم افزارهای مورد نیاز صنعت نفت و گسترش روابط بین المللی و دعوت از متخصصین صنعت نفت و ژئوفیزیک، از دیگر زمینه های مورد تاکید این تفاهم نامه می باشد.
این تفاهم نامه مشتمل بر 5 ماده و 12 بند بوده و مدت اجرای آن 2 سال از زمان امضاء این تفاهم نامه می باشد.

no-repeat;center top;;

دیدگاه ها بسته شده است