تبریک مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران به مناسبت نیمه شعبان،29 اسفند و عیدنوروز