وزیر نفت: ظرفیت تولید نفت خام ایران به میزان قبل از تحریم‌ها رسید