مدیرعامل شرکت ملی نفت تاکید کرد: جذب نیروی انسانی توانمند از دانشگاه‌های برتر کشور/ برنامه توسعه میدان آرش اجرایی می‌شود