رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت: محفوظ ماندن صندوق‌ها به سبب مستقل بودن آن است