اوجی: بدون مجوز محیط زیست هیچ پروژه‌ای در وزارت نفت اجرا نمی‌شود