فروش میعانات گازی ذخیره شده ایران چند ماه آینده به پایان می رسد

تفاهم نامه دو جانبه همکاری پژوهشی، فنی و علمی
مهر 2, 1395
زنگنه: اوپک در نشست الجزایر یک تصمیم استثنایی گرفت
مهر 2, 1395
مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران از پایان فروش میعانات ذخیره شده ایران در ماه‌های آینده خبر داد و گفت: بخش اعظم میعانات گازی متهم نفتی پس گرفته شد که بتدریج آن را خواهیم فروخت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مدیریت اکتشاف، سید محسن قمصری با بیان این مطلب اظهار کرد: میزان صادرات میعانات گازی ایران روزانه ٦٠٠ هزار بشکه است در حالی که تولید این محصول ٥٣٠ هزار بشکه است بنابراین بتدریج میعانات ذخیره شده فروخته خواهد شد. به گفه قمصری، هم اکنون ١٠٠ هزار بشکه میعانات گازی نیز در داخل کشور مصرف می شود.
قمصری درباره محموله های نفتی بابک زنجانی با بیان این که این متهم نفتی سه نوع محموله نفتی داشته است، اظهار کرد: وضعیت محموله نفت کوره این متهم نفتی مشخص نیست و یکی از مواردی است که در پرونده اش وجود دارد. وی با بیان این که محموله نفت خام را توانستیم پس بگیریم درباره میعانات گازی هم گفت: بخشی از میعانات گازی در اختیار خودش بود که مشخص نیست با آنها چکار کرده است اما بخش اعظم میعانات گازی را پس گرفته و بتدریج خواهیم فروخت.

قالب قراردادهای فروش نفت ایران فوب است

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران درباره قرارداد فروش نفت ایران گفت: بیشتر قراردادهای فروش نفت ایران به صورت فوب است و قراردادهای سیف نداریم، منتهی محموله های که در مقصد به خریدار تحویل داده می شود هزینه آن دریافت می شود.
در قراردادهای فوب تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ است. فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

دیدگاه ها بسته شده است