راه اندازی مرکز اطلاعات بالادستی شرکت ملی نفت ایران