برگزاری مراسم تکریم و معارفه جناب آقای حسنی‌گیو «رییس اداره زمین شناسی نفت» مدیریت اکتشاف