مناقصه شماره 96114-خرید،نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق برای انبارهای ری و کوار