مناقصه شماره 95121: خرید مواد شیمیایی بصورت پکیج (باریت، نمک، فروبار و بنتونایت)

معاون وزیر نفت در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری: ماهنامه اکتشاف و تولید بستر مناسبی برای انتشار و تحلیل پژوهش‎های علمی فراهم کرده است
مرداد 6, 1397
مناقصه شماره 97117: حفاظت و نگهداری از جاده‌ها و محل چاه‌ها‌ی اکتشافی
مرداد 6, 1397

دیدگاه ها بسته شده است