مناقصه شماره 97117: حفاظت و نگهداری از جاده‌ها و محل چاه‌ها‌ی اکتشافی

مناقصه شماره 95121: خرید مواد شیمیایی بصورت پکیج (باریت، نمک، فروبار و بنتونایت)
مرداد 6, 1397
مناقصه شماره 97116: آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار خدمات آزمایش، تکمیل، اسیدکاری و فرازآوری مصنوعی چاه و لوله مغزی سیار جهت 35 عملیات آزمایش چاه اکتشافی در خشکی
مرداد 6, 1397

دیدگاه ها بسته شده است