مناقصه شماره: 97119 ” فرآوری و تغذیه اطلاعات نسخه جدید سامانه اطلاعات بالادستی FFSDB”

مناقصه بین‌المللی شماره:97107 در خصوص پردازش 4000 کیلومتر مربع داده‌های لرزه نگاری سه بعدی خشکی بالارود، پردیس و تندیس با روش‌های APSTM وAPSDM
مهر 7, 1397
گزارش پساب
مهر 7, 1397

دیدگاه ها بسته شده است