مناقصه شماره97122: احداث جاده دسترسی وآماده‌ سازی محل چاه اکتشافی سوسنگرد شرقی-1

مناقصه شماره 97110: در خصوص برداشت و پردازش و تفسیر سه بعدی اطلاعات الکترومغناطیس با استفاده از چشمه مصنوعی در محدوده رستم و سیری در خلیج فارس
مهر 18, 1397
مناقصه شماره 97102: خرید 20/000 کیسه 25 کیلوگرمی نشاسته سبز
مهر 18, 1397

دیدگاه ها بسته شده است