مناقصه شماره 97112 در خصوص “برداشت 500 و پردازش 600 کیلومتر داده‌های لرزه‌نگاری دوبعدی درگز و زرینه‌کوه”

هفتمین همایش سالانه مهندسی نفت پلی تکنیک
آذر 13, 1397
مناقصه شماره 97118 در خصوص برداشت و پردازش 1070 کیلومتر مربع داده‌های لرزه‌نگاری سه بعدی اروند
آذر 13, 1397

دیدگاه ها بسته شده است