مناقصه بین المللی شماره 97126: پردازش یکپارچه 6000 کیلومتر مربع داده های لرزه نگاری سه بعدی دشت آبادان

در گفت‎وگو با رئیس پژوهش و فناوری مدیریت اکتشاف مطرح شد؛ تشریح 5 قرارداد پژوهشی مدیریت اکتشاف با دانشگاه‎های مرجع
دی 1, 1397
مناقصه شماره:97123 جهت خرید 111 قلم متعلقات لوله جداری CASING JEWELLERY) XPP- 9701447-TE )
دی 1, 1397

دیدگاه ها بسته شده است