مناقصه شماره: 97130 تأمین خدمات حفاظت و حراست از ساختمانها و تأسیسات مدیریت اکتشاف ( تهران – ری و انبار کوار شیراز)

تمدید یک‌ساله گواهی شرکت‎های اکتشاف و تولید، شرکت‎های E&P ایرانی در قالب کنسرسیوم میدان‌های نفت و گاز را توسعه دهند
اردیبهشت 16, 1398
۱۴ بلوک اکتشافی به شرکت‎های اکتشاف و تولید ایرانی واگذار می‌شود
اردیبهشت 16, 1398

دیدگاه ها بسته شده است