تجدید مناقصه شماره: 96127 خرید5000 بشکه 25 کیلوگرمی کاستیک سودا XLS- 9640228 -TE

نتایج زمین شناسی و هیدروکربنی پروژه کپه‌داغ شرقی در سمینار امروز تحلیل شد
تیر 4, 1398
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره: 98108 درخصوص تامین خدمات،سرویس و نگهداری تجهیزات ایمنی وتجهیزات آتش نشانی ساختمان‌های مرکزی اکتشاف ، انبار ری وانبار کوار
تیر 4, 1398

دیدگاه ها بسته شده است