مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره: 98119 درخصوص حمل و جابجایی بارهای مناطق عملیاتی مدیریت اکتشاف

مناقصه شماره: 98117 در خصوص “خدمات تکمیل ، آزمایش ، اسیدکاری ، دستگاه لوله مغزی سیار ، فرازآوری و شکافزایی جهت 38 عملیات لایه آزمایی در خشکی”
مهر 3, 1398
امضاء 2 قرارداد اکتشافی در روزهای آینده بزرگترین پروژه لرزه‌نگاری آبی – خاکی کشور کلید می‌خورد
مهر 3, 1398

دیدگاه ها بسته شده است