مناقصه: شماره 98130 با موضوع تامین خدمات نگهداشت فضای سبز ،گل‌ها ، گیاهان و درختان در مجموعه انبارهای کوار،ری و ساختمان مدیریت اکتشاف در تهران

حداقل ‎سازی پرونده‎های تخلفات مناقصات در دستور کار وزارت نفت
بهمن 28, 1398
مناقصه شماره : 98131 احداث جاده وآماده سازی محل کمپ وچاه اکتشافی شاهینی-1
بهمن 28, 1398

دیدگاه ها بسته شده است