مناقصه شماره : 98131 احداث جاده وآماده سازی محل کمپ وچاه اکتشافی شاهینی-1

مناقصه: شماره 98130 با موضوع تامین خدمات نگهداشت فضای سبز ،گل‌ها ، گیاهان و درختان در مجموعه انبارهای کوار،ری و ساختمان مدیریت اکتشاف در تهران
اسفند 6, 1398
مناقصه شماره: 98132 احداث جاده وآماده سازی محل کمپ وچاههای اکتشافی نام آوران-1 ونام آوران-2
اسفند 6, 1398

دیدگاه ها بسته شده است