مناقصه شماره: 98124″ رقومی سازی، تغذیه و بروزرسانی اطلاعات مدیریت اکتشاف”

دستورات ویژه و حمایتی مدیراکتشاف برای حفظ سلامتی کارکنان صادر شد
فروردین 19, 1399
مدیریت اکتشاف در پیاده سازی دستورالعمل‌های بهداشتی صنعت نفت پیش قدم شد
فروردین 19, 1399

دیدگاه ها بسته شده است