مناقصه شماره: 98134، خرید 10000 تن پودر باریت و 10000 تن نمک حفاری

مناقصه شماره: 99105، خرید 320 بشکه 208 لیتری پایدار کننده حرارتی
تیر 21, 1399
تجدید مناقصه شماره: 98121 در خصوص “خدمات تکمیل و آزمایش چاه جهت 15 عملیات لایه آزمایی در دریا به مدت سه سال”
تیر 21, 1399

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه 99134

دریافت فایل (PDF, 260KB)

دیدگاه ها بسته شده است