مناقصه شماره: 98134، خرید 10000 تن پودر باریت و 10000 تن نمک حفاری