تجدید مناقصه شماره: 97133 با موضوع، خرید تجمیعی مواد کنترل هرزروی گل حفاری

پیام وزیر نفت برای درگذشت همایون مطیعی
مهر 6, 1399
تجدید مناقصه شماره: 97137 با موضوع، خرید 900 تن نمک پتاسیم کلراید (XLS- 9740257-TE )
مهر 6, 1399

دیدگاه ها بسته شده است