تجدید مناقصه شماره: 97137 با موضوع، خرید 900 تن نمک پتاسیم کلراید (XLS- 9740257-TE )

تجدید مناقصه شماره: 97133 با موضوع، خرید تجمیعی مواد کنترل هرزروی گل حفاری
مهر 6, 1399
پیام مدیر محترم مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت به مناسبت «روز ملی آتش‌نشانی و ایمنی»
مهر 6, 1399

دیدگاه ها بسته شده است