مناقصه شماره: 99117 در خصوص تامین خدمات،سرویس و نگهداری تجهیزات ایمنی وتجهیزات آتش نشانی ساختمانهای مرکزی اکتشاف، انبار ری و کوار

واکنش زنگنه به تحریم‌ مدیران نفتی از سوی آمریکا صنعت نفت ایران از پا نخواهد نشست
آبان 6, 1399
تجدیدآگهی فراخوان مناقصه شماره: 98107 در خصوص “برداشت 2200 کیلومتر داده‌های لرزه‌نگاری دوبُعدی دشت‌کوه”
آبان 6, 1399

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد مناقصه “99117”

دریافت فایل (PDF, 137KB)

دیدگاه ها بسته شده است