تجدیدآگهی فراخوان مناقصه شماره: 98107 در خصوص “برداشت 2200 کیلومتر داده‌های لرزه‌نگاری دوبُعدی دشت‌کوه”

مناقصه شماره: 99117 در خصوص تامین خدمات،سرویس و نگهداری تجهیزات ایمنی وتجهیزات آتش نشانی ساختمانهای مرکزی اکتشاف، انبار ری و کوار
آبان 6, 1399
قدردانی جهانگیری از مدیران صنعت نفت
آبان 6, 1399

دیدگاه ها بسته شده است