تجدید مناقصه شماره97121: جهت خرید6 قلم شامل 80 عدد متهTCI و 240 ست نازل (XRP- 9701448-TE )

15 طرح پژوهشی حوزه اکتشاف با رویکرد توسعه فناوری و تجاری‌سازی اجرا می‌شود
آذر 25, 1399
: مناقصه شماره : 99117 در خصوص تامین خدمات،سرویس و نگهداری تجهیزات ایمنی وتجهیزات آتش نشانی ساختمانهای مرکزی اکتشاف ، انبار ری و کوار
آذر 25, 1399

دیدگاه ها بسته شده است