مناقصه شماره: 99123 در خصوص مگنتوتلوریک دزفول،مکران و کویر

: مناقصه شماره : 99117 در خصوص تامین خدمات،سرویس و نگهداری تجهیزات ایمنی وتجهیزات آتش نشانی ساختمانهای مرکزی اکتشاف ، انبار ری و کوار
آذر 29, 1399
پیام وزیر نفت به مناسبت روز «پرستار»
آذر 29, 1399

لینک www.setadiran.ir جهت دانلود اسناد “مناقصه 99123”

دریافت فایل (PDF, 217KB)

دیدگاه ها بسته شده است