فیلم و عکس

مهر 6, 1400

مصاحبه تصویری با مدیر پروژه حفاری اورتاداغ و ارائه جزئیات از این پروژه

شهریور 31, 1400

هفته دفاع مقدس گرامی باد/ ویدئو

هفته دفاع مقدس گرامی باد
شهریور 30, 1400

مصاحبه تصویری با مدیر طرح اکتشاف مغان و معرفی پروژه حفاری اورتاداغ

شهریور 21, 1400

گزارش عملکرد اداره برنامه ریزی و کنترل طرح‌ها/ویدئو

شهریور 13, 1400

اهمیت نقشه برداری در اکتشاف به مناسبت روز نقشه بردار

شهریور 9, 1400

گزارش عملکرد نظارت بر عملیات حفاری

گزارش عملکرد نظارت بر عملیات حفاری
مرداد 5, 1400

نگاهی بر فعالیت‌های مجموعه انبارهای ری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

نگاهی بر فعالیت‌های مجموعه انبارهای ری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
تیر 22, 1400

تبریک به مناسبت روز حراست

مهمترین فعالیت‌های حراست مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
تیر 12, 1400

گزارش عملکرد اداره زمین شناسی مدیریت اکتشاف

گزارش دکتر عبداللهی فرد “رئیس اداره کل زمین شناسی” از عملکرد اداره زمین شناسی با نگاهی بر نقش زمین شناسی در اکتشاف منابع هیدروکربوری
خرداد 19, 1400

گزارش دکتر پیرویان از پروژه‌های جاری ژئوفیزیک و معرفی پروژه دشتکوه